top of page

Privacy policy

Uw persoonlijke gegevens en privacy zijn uiterst belangrijk voor ons. Dit beleid geeft aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier zorgvuldig mee omgaan.

 

1 Gegevenscontrole en -verwerking 

De GDPR wijst ons, LinkedCar, aan als verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen persoonsgegevens worden verwerkt.

LinkedCar BV

BE0742.738.106

info@linkedcar.be

+32 11 98 82 83

Corda Campus Hasselt

Kempische Steenweg 303/200 - 3500 Hasselt, Belgium

Bedrijfsnaam

Bedrijfsnummer

E-mailadres

Telefoonnummer

Adres

Daarnaast hebben we een paar plug-ins die ook gegevens verwerken. De plug-ins die we momenteel hebben geïnstalleerd: Google Analytics , ActiveCampaign en Hotjar . Deze staan ook in de regelgeving met de GDPR.

2 Gegevensverzameling

We slaan de volgende soorten gegevens op: e-mailadres, naam, telefoonnummer, locatie en IP-adres met de bedoeling een optimale ervaring op onze website te bieden. 

Zowel Google Analytics als ActiveCampaign en Hotjar verzamelen gegevens zodat we inzicht kunnen krijgen in het publiek dat onze website bezoekt. Hierdoor kunnen we onder meer vastleggen wanneer er iets niet vlot verloopt. Indien nodig kunnen wij wijzigingen doorvoeren om het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken.

3 Recht op inzage en aanpassing persoonsgegevens

Uiteraard heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te kijken en/of aan te passen.  U kunt uw gegevens altijd laten corrigeren of verwijderen. Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, kunt u hier bezwaar tegen maken en zullen wij zo spoedig mogelijk (binnen een maand na het verzoek) stoppen. Uw toestemming kan dus op elk moment worden ingetrokken. Dit heeft geen invloed op gegevens die wij verkrijgen of moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting of op grond van een overeenkomst.  U heeft het recht om de gegevens te ontvangen waar u ons toegang tot heeft gegeven, stel eventuele vragen via info@linkedcar.eu en we nemen binnen 3-5 werkdagen contact met je op. Klachten over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, moeten gemeld worden aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit .

4 Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht wanneer ze op onze website worden geplaatst.

bottom of page